Газобетон автоклавного твердения

Телефондары:

(727) 290-16-98
(727) 290-36-99
Жүріс схемасы

Техникалық сипаттамасы

Физика-техникалық ерекшелігі Өлшеу бірлігі Газобетон
1 Орташа тығыздық кг/м3 D500 D600
2 Берік бетонның тобы - B1,5 B2,5 B3,5
3 Қысқандағы беріктік МПа 2,2 - 2,9 3,3 - 4,6 4,6 - 6,6
4 Жылу өткізгіштік коэффициенті Вт/м0С 0,12 0,14
5 Аязға төзімділік цикл 25 35
6 150-450 мм дыбыс өткізбейтігі Дб 58 -
7 175 мм қалыңдықтағы отқа төзімділік сағат 5-6 -
8 Өндірістегі және қолданудағы экологиялық - 2 2
9 (R=2,5м2(К/ВД) бірдей жылуберілімнің кедергісіне қарсы қабырғаның қалыңдығы м 0,45 0,5
10 1 м2 қабырғаның салмағы кг 240 350

Әр түрлі қабырға материалдарының физика-техникалық салыстырмасының ерекшелігі

Физика-техникалық ерекшелігі Өлшеу бірлігі Қабырғалық материалдың атауы
Ағаш Автоклавсыздықты пенобетон Балшықты кірпіш Автоклавты газобетон
1 Орташа тығыздық кг/м3 D500 - D600 D500 D600 D700 D1400 - D1850 D500 D600
2 Берік бетонның тобы - - B1 B1,5 B1,5 - B1,5 B2,5 B3,5
3 Қысқандағы беріктік МПа - 1,5-2 2,5-3 2,5-3,5 2,5-25 2,2-2,9 3,3-4,6 4,6-6,6
4 Жылу өткізгіштік коэффициенті Вт/м0С 0,14-0,16 0,12 0,14 0,16 0,45-0,7 0,12 0,14
5 Аязға төзімділік цикл - 25 25 35 35-50 25 35
6 150-450 мм дыбыс өткізбейтігі Дб 54 - 65 65 - 58 -
7 175 мм қалыңдықтағы отқа төзімділік сағат - 4-5 4,0 4-5 3-4 5-6 -
8 Өндірістегі және қолданудағы экологиялық - 1 2 2 2 9-11 2 2
9 (R=2,5м2(К/ВД) бірдей жылуберілімнің кедергісіне қарсы қабырғаның қалыңдығы м 0,4-0,5 0,45 0,55 0,65 1,2-2,0 0,45 0,5
10 1 м2 қабырғаның салмағы кг 220-250 300 350 450 900-1800 240 350